This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Lịch sử sửa đổi của “Create a game in BGA Studio: Complete Walkthrough”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

ngày 3 tháng 1 năm 2019

ngày 18 tháng 4 năm 2018

ngày 6 tháng 1 năm 2018

ngày 3 tháng 11 năm 2017

ngày 24 tháng 8 năm 2017

ngày 23 tháng 8 năm 2017

ngày 2 tháng 8 năm 2017

ngày 20 tháng 6 năm 2017

ngày 19 tháng 6 năm 2017

ngày 18 tháng 6 năm 2017

ngày 5 tháng 6 năm 2017

ngày 4 tháng 6 năm 2017

(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).