This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Lịch sử sửa đổi của “Your game state machine: states.inc.php”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

ngày 15 tháng 9 năm 2018

ngày 24 tháng 5 năm 2018

ngày 7 tháng 1 năm 2018

ngày 15 tháng 6 năm 2016

ngày 31 tháng 10 năm 2015

ngày 20 tháng 8 năm 2015

ngày 22 tháng 8 năm 2014

ngày 19 tháng 6 năm 2014

ngày 16 tháng 6 năm 2014

ngày 6 tháng 1 năm 2014

ngày 5 tháng 5 năm 2013

ngày 5 tháng 4 năm 2013

ngày 28 tháng 3 năm 2013

ngày 23 tháng 3 năm 2013

ngày 11 tháng 1 năm 2013

(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).